CANEVA APS
Konsulentbistand til udbud, forhandlinger og kontraktstyring

Om Caneva


Caneva APS er stiftet i februar 2016 af Eva Stub Munch

  • Eva er uddannet cand.jur.
  • Eva har mere end 12 års erfaring med udbud og kontakter i den offentlige sektor, herunder mere end 10 års erfaring med både udbud under forsyningsvirksomhedsdirektivet og forhandling af store kontrakter, herunder bl.a. it-kontrakter og entreprisekontrakter.
  • Eva har bred erfaring med komplekse juridiske forhold og strategiske projekter i den offentlige sektor.

Ydelser


  • Bistand til gennemførelse af udbud
  • Bistand til planlægning såvel som gennemførelse udbud med forhandling
  • Bistand til ordregivere såvel som tilbudsgivere
  • Undervisning i udbud med forhandling
  • Undervisning i forsyningsvirksomhedsdirektivet.

Kontakt


For yderligere oplysninger kontakt: